Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องทุกข์จากรัฐซาราวักอีกแล้ว

มาเลเซียนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

มาเลเซียเร่งจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

THAILAND’S PROGRESS IN COMBATING IUU FISHING

ใช้จ่ายอย่างไรดีเมื่อมาทำงานที่มาเลเซีย

สนร.มาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Smart Labour”

7 ข้อควรระวัง! ก่อนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

ด่วน! ผู้จะไปทำงานที่มาเลเซีย ต้องดำเนินการผ่านระบบ FWCMS

TOP