Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร. มาเเลเซียประสานช่วยเหลือการอพยพแรงงานไทยในลิเบีย

สนร. มาเลเซียประสานช่วยเหลือลูกเรือประมง 5 คน กลับประเทศไทย

มาเลเซียประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ นำร่อง ๑๙ โครงการ

มาเลเซียต้องการจ้างงาน ตำแหน่งแม่บ้าน

หญิงไทย 26 คน ถูกจับในประเทศมาเลเซีย ข้อหาเต้นโคโยตี้

มาเลเซียออกกฎหมาย แรงงานต่างชาติต้องทำประกันสุขภาพ

กรมการจัดหางานดูงานมาเลเซีย

คนงานนวดแผนไทยในมาเลเซียถูกจับกุม กรณีใช้เอกสารการจ้างงานปลอม

มาเลเซียต้องการจ้างแรงงานตำแหน่งแม่บ้าน

TOP