Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร. มาเลเซียเยี่ยมเรือนจำหญิง Kajang

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างเมืองกุชิง

สนร. มาเลเซียตรวจสอบลูกเรือประมงไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) เยือนมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียพบกรมแรงงาน ตรวจสอบและเร่งรัดการส่งคนงานไทยกลับ

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังใบอนุญาตทำงานปลอม

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย ในสถานกักกัน Lenggeng

สนร. มาเลเซียเตือน พบใบอนุญาตทำงานปลอมในมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนา “The Guidance เส้นทางสู่อนาคต”

คนงานไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสียชีวิตในมาเลเซีย

TOP