Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาเลเซียเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานในเรือนจำรัฐเปรัค

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังการสมัครงานทาง Internet

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานไทยในรัฐซาบา

สนร. มาเลเซียเตือนคนงานไทยระมัดระวังถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

ธนาคารกรุงเทพเปิดสาขาใหม่ในมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทย ณ สถานกักกัน Lenggeng

สนร. มาเลเซียจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายแรงงาน

ต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซีย (New Economic Model)

TOP